Gyakran Ismételt Kérdések

Gépjárművemmel kárt okoztam, van casco biztosításom, mi a teendőm?

Miután a másik fél részére kitölti a „kék-sárga” baleseti bejelentő lapot (ami alapján az okozott kárt a saját felelősségbiztosítója megtéríti), a saját gépjárművében keletkezett kárát a casco biztosítja téríti meg. A kárigény bejelentését a biztosító (területileg illetékes) kárrendezési egységénél, vagy valamelyik szerződött javítópartnerénél személyesen, vagy a biztosító bejelentési csatornáin (e-mail, telefax, call-center, web) elektronikus úton tudja bejelenteni. A szükséges információkkal a Kármester.hu (www.karmester.hu) a nap 24 órájában segítségére van. Igény szerint a CLB Kft. mindkét esetben segít a kárügyintézésben, a rugalmas kárrendezésben.

Milyen casco biztosítást érdemes kötni, ha használt, régi autót vásároltam?

Minden esetben fontos összehasonlítani a biztosítók által ajánlott casco díjakat. A díjak folyamatosan változnak, így a kedvezmények mértéke is. Ön választhat teljes körű- garanciális autókra javasolt-, törés, lopás és olyan teljes körű casco közül, amelyet már nem garanciális gépjárművekre ajánlunk. Ha már nem márkaszervizben javíttatja használt autóját, akkor érdemes a nem garanciális autókra ajánlott terméktáblázatot megnéznie kalkulátorunkban. Természetesen a döntés az Öné, vagyis a gépjármű használója tudja és ismeri azokat a kockázatokat, amelyeken az autója ki van téve. Ennek megfelelően érdemes választani a fenti lehetőségek közül.

Casco biztosítás esetén, mit jelent az önrészesedés?

Az "önrész" az az összeg, amit kár esetén Önnek kell kifizetnie a kár teljes értékéből. Tehát kár esetén az igazoltan felmerülő - járulékos költségekkel együtt megállapított - kárösszegből, káreseményenként a szerződésben vállalt nagyságú összeget a szerződőnek magának kell viselni.

A casco biztosítási konstrukciók zöménél, az önrészesedés két tényezőből tevődik össze. Egyrészt tartalmaz egy százalékos arányt, másrészt egy minimum összeget, amit mindenképpen a biztosítottnak kell vállalni.

Példa az önrészesedés számítására:
Tegyük fel, hogy az önrész 10%, de minimum 50.000 Ft. Ilyenkor a kárösszeg 10%-a terheli a biztosítottat, de ha ez nem éri el az 50.000 Ft-ot, akkor a "minimum 50.000 Ft" lép érvénybe. Pl: Ha a kárunk 100.000 Ft., akkor ebből a minket terhelő rész 50.000 Ft. (mivel a 10% csak 10.000 Ft.) Pl: Ha a kárunk 600.000 Ft, akkor már a minket terhelő rész 60.000 Ft., mert ilyenkor már a kárösszeg 10%-a meghaladja az 50.000 Ft-ot.

Az önrészesedés nagysága természetesen nagyban befolyásolja a biztosítás éves díját. A mai biztosítási piacon számos biztosító kínál különböző önrész variációkat, különböző feltételekkel, díjakkal. A casco biztosítás kiválasztásakor ezért ne csak a fizetendő díjat vegyük figyelembe, hanem azt is, hogy egy káreseménykor mekkora az az összeg, amit könnyedén ki tudunk fizetni a szerviznek. Nem olcsó az a casco, ami a kár bekövetkeztekor nagy terheket ró ránk!

Gépjárművemmel kárt okoztam, nincs casco biztosításom, mi a teendőm?

Ez esetben sajnos a saját költségen kell a javítást megoldani. Ilyenkor lényeges költségmegtakarítást jelenthetnek a márka-független, kisebb rezsióradíjú szervizek. A Kármester.hu (www.karmester.hu) a nap 24 órájában segítségére lehet, az igényeknek megfelelő szerviz megtalálásában.

Hogyan kell casco biztosítást kötni, ha gépjárművásárláshoz finanszírozót vettem igénybe?

A biztosításkötési folyamatban, rögtön az elején lehetősége van kiválasztani, hogy a gépjárművet hitelre, részletre, lízingelve, vagy készpénzre vásárolta-e meg. Ezt fontos pontosan kitölteni. A biztosításkötés végéhez érve az ajánlati adatok megadásakor szükséges pontosan kitölteni, ki is a finanszírozó, mikor kezdődött a finanszírozási szerződése, illetve, hogy mikor jár le. Ezenkívül szükséges a szerződésének számát is megadni, mivel a bankok szigorúan ellenőrzik a megadott adatokat. A casco biztosítás finanszírozóra való kedvezményesítése a finanszírozó biztosítéka. Káresemény esetén a finanszírozót értesíteni kell a bekövetkezett eseményről. A kárrendezésre jogosult biztosító részére töréskár esetén, a kártérítés felvételéhez engedményező nyilatkozat (meghatalmazás) beszerzésére van szükség, amivel a bank engedélyezi a kár szerviz részére történő kifizetését. (Egyes bankok esetében limitált kárösszegig nem szükséges a meghatalmazás bekérése. Ezt a kitételt a szerződés tartalmazza). A gépjármű totálkára (gazdasági totálkár vagy lopáskár) esetén a kártérítési összeget a biztosító közvetlenül a kedvezményezett (finanszírozó) részére utalja, aki a szerződés lezárását követően elszámol a gépjármű tulajdonosával (szerződővel).

Hitelre vásárolt autónál kötelező cascót kötni?

A hitelre vásárolt gépjárművek esetén a finanszírozó dönti el, hogy kötelezi-e a vásárlót casco biztosítás megkötésére. Ez ügyben tehát nem a biztosító, hanem a bank, vagy finanszírozó cég dönt. A finanszírozói elvárástól függetlenül a hitelre vett gépjárművek esetében totál-, vagy lopáskár esetén további terhet jelent, hogy a gépjármű elvesztésén kívül a finanszírozónak is ki kell fizetni ilyenkor a felvett hitel összeget. Ezért a casco biztosítás megléte ebben az esetben még nagyobb segítséget jelenthet a családnak. Casco biztosítás kötése esetén is érdemes megvizsgálni a biztosítók díjait, hiszen a díjak között több ezer forintos eltérés is lehetséges.

A régi vagy az új autó cascója a drágább?

Általánosságban elmondható, hogy új autókra a biztosítók gyakran adnak akár 20-30%-os díjkedvezményt is, és ezek a kedvezmények akár egy adott gyártmányon belül sem biztos, hogy minden autótípusra vonatkoznak. A díjkedvezmények meghatározásában nagy szerepe van a kárstatisztikáknak is, ezért előfordulhatnak olyan esetek, hogy az új autóra olcsóbb a casco biztosítás, mint a használtautóra.

A gépjárműlopások statisztikájában is kimutatható, hogy vannak bizonyos preferált gépjárműtípusok, melyeknek a lopási kockázata sokkal nagyobb, mint pl. az azonos gyártmányú de más típusú, évjáratú, felszereltségű gépjárműveknek. Továbbá szintén elmondható, hogy az emberek az új autójukra sokkal jobban vigyáznak, óvják, mint a többéves használtautójukat, és ennek hatása bizony megmutatkozik a casco díjában is. Mindenesetre fontos, hogy a casco megkötése előtt online alkusz segítségét igénybevéve a biztosítók díjait összehasonlítsuk, hiszen komoly eltérések lehetnek azok között.

Mikor mondható fel a casco biztosítás és hogyan?

Casco biztosítást a biztosításkötési évfordulót megelőző 30. napig lehet felmondani írásban és évfordulóval akár másik biztosítótársasághoz átkötni. A casco esetében általában a szerződés megkötését követő hónap első napja az évforduló, de ezt érdemes ellenőrizni a biztosítási kötvényen.

A cascónál is van Bonus-Malus fokozat?

A casco biztosításoknál csak bonus-rendszer működik. A biztosítók kedvezményben részesítik azon ügyfeleiket, akik nem vették igénybe a szerződésből eredő szolgáltatásokat. A biztosítók bonus rendszerei egymástól eltérőek. A biztosítók általában a KGFB-hez hasonlóan 10 fokozatú bonus rendszert alkalmaznak.

Milyen vagyonvédelemmel lehet casco biztosítást kötni?

A biztosítók által megkövetelt vagyonvédelem függ a gépjármű gyártmányától, értékétől, korától és még jó néhány szempontot lehetne sorolni. Igazán korrekt választ csak konkrét példán keresztül lehet adni, ezért mi azt a gyakorlatot követjük, hogy a vagyonvédelmi követelményekről a megrendelést követően, a szükséges információk birtokában tájékoztatjuk minden ügyfelünket.

Mi történik azt követően, hogy megrendeltem egy casco-t az Önök rendszerében?

Casco megrendelésének tartalmát és tényét egy automatikus e-mail üzenettel visszaigazoljuk. Ennek az e-mailnek csatolt fájlmellékleteként megtalálja, és kinyomtathatja az alkuszi megbízást, melyet aláírva vissza kell küldeni részünkre az e-mailben megadott egyéb dokumentumokkal (pl. forgalmi engedély másolata) együtt. Használt autó esetén munkatársaink 48 órán belül elvégzik a gépjármű szemléjét.

Milyen gépjárművekre lehet tarifálni a casco kalkulátor segítségével?

CASCO kalkulátorunk adatbázisa az 1996-tól gyártott és Magyarországon forgalmazott személy- és kisteher-gépjárműveket, valamint motorkerékpárokat tartalmazza. Ez több, mint 30.000 gépjárművet jelent, és természetesen az adatbázist folyamaton frissítjük az új típusokkal.

Mit jelent és mi a különbség a százalékos és az összegben megadott önrész között?

Casco szerződésekben az önrészesedés általános megfogalmazása a következő: a Biztosító töréskár és elemi károk esetében a kárösszeg XX %-át (ez a szerződő választása alapján lehet 10, 20 vagy akár 30% is), de minimum a választott forint összegben meghatározott önrészt (50, 100, 200 eFt) a kártérítési összegből levonja. Pl: a választott önrész 10%, de minimum 50 eFt, a töréskár összege 350 eFt, akkor a biztosító 50 eFt-ot fog levonni, mivel a forint összegben megadott önrész nagyobb, mint a kárösszeg 10%-a. Lopáskár, részlopás kár ill. önálló üvegkár esetén csak a szerződés feltételeiben meghatározott %-os önrészesedést vonja le a biztosító a kártérítési összegből.

A kötelezőhöz hasonlóan a casco biztosításnál is van bonus-malus rendszer?

Casco esetében nem alkalmaznak malus, azaz büntetőpont rendszert, viszont a kötelezőhöz hasonlóan azon biztosítottakat, akik több éven keresztül kármentesen vezetnek bonus, azaz kármentességi kedvezményben részesítik. A legtöbb esetben egy kármentes év után 5% kedvezmény jár és a kedvezmény maximuma 10 év után 50% lehet, de van olyan biztosító, ahol már három kármentes év után elérhetjük az 50%-ot. A bonus miatti kedvezmény legtöbb esetben beépül a biztosítás díjába, de van, ahol a teljes díjat be kell fizetni, majd évvégén a kármentességi kedvezményt visszautalják. A kötelezőhöz hasonlóan a casco-nál is átvihető egyik biztosítótól a másokhoz a bonus kedvezmény.