Casco biztosítás típusok

Teljes körű és részleges casco biztosítások

A részleges casco biztosítás abban különbözik a teljes körű casco biztosítástól, hogy a biztosítási esemény bekövetkezésekor keletkezett károk közül nem mindegyikre nyújt szolgáltatást. Ezért lényegesen olcsóbb megoldás azok számára, akiknek nincs szükségünk teljes körű casco biztosításra.

Mely kockázatokra nyújt fedezetet a teljes körű casco:

 • Elemi kár: A gépjárművet, alkatrészét, tartozékát károsító tűz, villámcsapás, robbanás, földcsuszamlás, kő- és földomlás, természetes üreg vagy talajszint alatti építmény beomlása, legalább 15m/mp sebességű szélvihar, felhőszakadás, árvíz, belvíz, egyéb vízelöntés, jégverés, lezúduló hótömeg és hónyomás által okozott kár.
   
 • Töréskár: A gépjármű alkatrészeiben, tartozékaiban baleseti erőhatás által keletkezett sérülésekre, továbbá idegen személy által okozott rongálásra nyújt fedezetet.
   
 • Lopáskár: Megfelelően lezárt és az előírtak szerint működtetett biztonságtechnikai berendezések mellett a gépjármű, vagy alkatrészeinek ill. tartozékainak ellopása, elrablása; valamint e cselekményekkel vagy kísérletükkel összefüggésben keletkezett sérülése
   
 • Üvegtörés: A gépjármű ablaküvegeiben baleseti jelleggel keletkezett sérülések, továbbá idegen személy által okozott rongálás során keletkezett károk megtérülését szolgálja.

Részleges casco biztosítások

 • Törés casco: Baleseti jellegű töréskárok, üvegkárok és elemi károk (tűzkár, robbanás- és összeroppanáskárok, villámcsapás károk, viharkárok, árvízkárok, belvízkárok, felhőszakadás, egyéb vízelöntés, földmozgáskárok, jégverés, lezúduló hótömeg)
   
 • Totálkár casco: Baleseti jellegű töréskárok, elemi károk, lopás károk, rongálás és vandalizmus károk, rabláskárok. Totálkár biztosítás esetén a Biztosító kockázatviselése kizárólag a gépjármű teljes megsemmisülése, vagyis műszaki- illteve gazdasági totálkára, illetve teljes lopás esetén áll fenn!
   
 • Lopás casco: Lopás károk, részlopás károk, rongálás és vandalizmus károk, rabláskárok.

Csökkentett szolgáltatású casco biztosítások

A csökkentett szolgáltatású termékekkel kifejezetten az idősebb gépjárművek tulajdonosainak szeretnének kedvezni a biztosítók. A termékek lényege, hogy a javíttatási költségekből egy előre meghatározott összeget fizetnek a munkadíjra, valamint az alkatrészek új árának egy bizonyos %-át térítik, viszont a lopás-, és totálkár térítése nem különbözik a teljes körű casco-k térítési számításaitól. A javítási költségek térítési %-ai úgy kerültek meghatározásra, hogy az utángyártott, vagy használt alkatrészek árát teljes körűen fedezik.

Casco biztosításhoz köthető kiegészítő szolgáltatások

A legtöbb biztosító esetében mind a teljes körű, mind a részleges casco biztosításokhoz kiegészítő biztosítások köthetőek, amelyekkel fokozni lehet a biztosító szolgáltatását és biztonságunkat:

 • Extratartozék-biztosítás
 • Balesetbiztosítás
 • Kölcsöngépjármű-biztosítás
 • Jogvédelem-biztosítás
 • Poggyászbiztosítás
 • Autósegély, asszisztenciabiztosítás

Önrészesedés - casco önrész

A biztosító a biztosítási esemény miatt bekövetkezett kárt - a balesetbiztosítási szolgáltatások kivételével - a szerződő (biztosított) által választott önrészesedéssel csökkenti. Az önrészesedés mértékét el nem érő kár értelemszerűen nem kerül kifizetésre. A kárösszegből a választott 10 %, 20% vagy 30 %-os, de legalább a választott minimális (abszolút összegben meghatározott) önrészt a biztosított maga viseli.

Előfordulhat, hogy a biztosító megnövelt, vagy csökkentett önrészt von le. Általában: a sérült üveg nem cserével történő javítása esetén nem vonnak le önrészt. A biztosítási eseményt, a bekövetkezést követő két munkanapon belül be kell jelenteni. A biztosítási díj változásáról a biztosító legalább a változást megelőző 30 napon belül jelzi ezt a biztosítottnak, a legtöbb biztosító ezt 60 napra vállalja.

Vissza a lap tetejéreCasco biztosítás kalkulátor >>